İhtiyati Haciz Kararının Verilmesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 44
  • 1411
  • 6596
  • 44
  • 264118
Hukuk Dilekçe Örnekleri / İhtiyati Haciz Kararının Verilmesi
İhtiyati Haciz Kararının Verilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
 
 
 
 
.......
 
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN              :....... 
 
VEKİLLERİ            :.......
 
.......
 
KARŞI TARAF          :.......
 
.......
 
KONU                 : İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ  TALEBİMİZ HK.
 
AÇIKLAMALAR          :
1-Karşı taraf .....' nın keşidecisi olduğu ....... Vadeli ....... senet  müvekkilimizdedir.
 
2-Karşı taraf borcunu vadesinde ödeyememiş yaptığımız başvurularda sonuçsuz kalmıştır. 
 
3-Borçlu .......' nin haczi kabil malı bulunmuş olup bu malları kaçırma olasılığı  yüksektir.
 
4-Bu güne dek ödenmeyen ve rehinle teminat altına alınmamış alacağımızın alınmasının sağlanması için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
YASAL NEDENLER       : İİK., HUMK ve İlgili Mevzuat
 
KANITLAR             : Senet Aslı
 
İSTEM SONUCU         :
Yukarıda açıklanan nedenlerle .......alacağımızın tahsili için borçlunun taşınır, taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslarda ki hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konulmasına, yargılama giderlerinin  karşı tarafa yükletilmesine  ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 
 
 
DAVACI VEKİLİ 
   .......