Duyurular
Anketimize Katılın
Sizce hükümet nasıl kurulur?
AKP-MHP
AKP-HDP
AKP-HDP
MHP-CHP dışardan HDP
Bu meclisten hükümet çıkmaz

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1308
  • 1953
  • 10701
  • 26902
  • 642469
Hukuk Dilekçe Örnekleri / İhtiyati Haciz Kararının Verilmesi
İhtiyati Haciz Kararının Verilmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
 
 
 
 
.......
 
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN              :....... 
 
VEKİLLERİ            :.......
 
.......
 
KARŞI TARAF          :.......
 
.......
 
KONU                 : İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ  TALEBİMİZ HK.
 
AÇIKLAMALAR          :
1-Karşı taraf .....' nın keşidecisi olduğu ....... Vadeli ....... senet  müvekkilimizdedir.
 
2-Karşı taraf borcunu vadesinde ödeyememiş yaptığımız başvurularda sonuçsuz kalmıştır. 
 
3-Borçlu .......' nin haczi kabil malı bulunmuş olup bu malları kaçırma olasılığı  yüksektir.
 
4-Bu güne dek ödenmeyen ve rehinle teminat altına alınmamış alacağımızın alınmasının sağlanması için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
YASAL NEDENLER       : İİK., HUMK ve İlgili Mevzuat
 
KANITLAR             : Senet Aslı
 
İSTEM SONUCU         :
Yukarıda açıklanan nedenlerle .......alacağımızın tahsili için borçlunun taşınır, taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslarda ki hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konulmasına, yargılama giderlerinin  karşı tarafa yükletilmesine  ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 
 
 
DAVACI VEKİLİ 
   .......