Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
Erken seçim için tahminleriniz?
AK Parti 1. olarak çıkar.
CHP 2. parta
MHP barajı geçemez
HDP barajı geçemez

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1802
  • 2346
  • 14785
  • 35829
  • 768194
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi
Karardaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi
 
 
 
 
 
 
 
 
    …………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
Dosya Esas No:...../....
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ
İSTEMİNDE BULUNAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
TALEP KONUSU : Mahkemece verilen karardaki maddi hatanın düzeltilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
Mahkemenizce itirazın iptali davasında verilen kararın hüküm kısmında davalının …..  İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu borca itirazının iptaline karar verilmiş ise de verilen kararda ….. icra Müdürlüğünün dosya numarası yanlış yazılmış olup, doğru olan icra dosya numarası …../…..’dir.
HUKUKİ NEDENLER : HMK.  ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle talebimizin kabulü ile, kararda belirtilen ……  İcra Müdürlüğünün …/… no.lu icra dosya numarasının HMK.gereği …/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak sayılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
 
Maddi Hatanın Düzeltilmesi 
İsteminde Bulunan
Davacı Vekili 
Avukat Adı ve Soyadı
İmza