Kovusturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
Erken seçim için tahminleriniz?
AK Parti 1. olarak çıkar.
CHP 2. parta
MHP barajı geçemez
HDP barajı geçemez

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1975
  • 2055
  • 15426
  • 38057
  • 770422
Ceza Dilekçe Örnekleri / Kovusturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi
Kovusturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

....... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
.......CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Soruşturma E.: …/…

Karar: …/…

İTİRAZ EDEN

(MÜŞTEKİ)                                   :Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

                                                           Adres

ŞÜPHELİ                                       :Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)

                                                           Adres

SUÇ                                                :Muarazanın önlenmesi

SUÇ TARİHİ                                :…/…/…

TEBLİĞ TARİHİ                         :…/…/…

TALEP KONUSU                         :Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz

AÇIKLAMALAR                         :

1- Yukarıda numarası yazılı dosyada şüpheliler hakkında yaptığımız şikâyet hakkında ....... Cumhuriyet Başsavcılığı …/.../… tarihinde, …/… soruşturma, …/… karar sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Verilen bu kararın tarafıma tebliğinden itibaren  kanuni süresi içinde itiraz ediyorum.

2- … isimli işyeriyle aynı sokakta bulunuyoruz. Söz konusu işyerine ait elektrik jeneratörü çalıştırıldığında çok fazla ses çıkarmakta ve bu ses nedeniyle aşırı derecede rahatsız olmaktayız. Konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara müracaat ettik. Fakat görevli kurumların hiç biri bu konuyu araştırmadı. Masa başında düzenlendiği belli olan bir evrakla işin yapıldığı gerekçesiyle tarafımıza bilgi verildi. Fakat bu rahatsızlık veren konu çözümlenmedi.

3- Savcılığın takipsizlik kararında belirtildiği gibi ayrıntılı ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir raporda mevcut değildir. Sadece bir memur tarafından imzalanan ve içeriğinde ölçüm sonucunu gösteren en azından şikâyet sonucu yapılan ölçümle şikâyetten sonra işyerinin düzelttim dediği zamandan sonra yapılan ölçümleri mukayese eder şekilde bir raporda mevcut değildir.

4- Ayrıca söz konusu jeneratör proje dışında bir yere yapılmıştır. Oradaki çöp yeri de proje dışındadır. Bu iki yerde imara göre iki yapı arasında bulunması zorunlu olan 3 metrelik kısımlarda yer almaktadır. Bu hususlarda yetkililere bildirilmesine rağmen bu konuda da gerekli araştırma ve inceleme yapılmamış ve mağduriyet giderilmemiştir.

5- Ayrıca jeneratörün gücü çok yüksek olduğundan aşırı derecede gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü izolasyonla da giderilmesi mümkün değildir. Ancak jeneratörün yerinin değiştirilmesi ve kapalı yere alınması gerekir. Fakat bu hususta yetkililerce incelenmedi. Buna rağmen Savcılık makamı da bu konuyu incelememiştir. Bu nedenle takipsizlik kararına itiraz ediyorum.

6- Yine aynı sokakta sokağın her iki tarafına da araçlar park etmekte ve mahalle sakini olarak bizim gelip geçmemize engel olmaktadır. Bunu ...... ili, ..... ilçesi halkından istisnasız herkes bilmektedir. Hal böyle iken delil bulunamadığından bahisle şikâyet konusunda takipsizlik kararı verilmesi de dosya kapsamına ve oluşa aykırıdır.

7- Konuya ilişkin olarak delil mahiyetinde fotoğrafları dosyaya ibraz ediyorum. Konunun araştırılarak .....  Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılması için makamınıza müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER                              :1-

                                                  2- Bilirkişi incelemesi,

                                                  3-Fotoğraflar,

                                                  4- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLERİ              : CMK. md. 173 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ....Cumhuriyet Başsavcılığının …/…/… tarih ve …/… soruşturma, …/… karar Sayılı dosyasıyla verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair aldırılmasına karar verilmesi, müşteki vekili olarak saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Müşteki Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

EKİ:

1- Fotoğraflar

2- İlgili makamlara sunulan dilekçe örnekleri