Banka Masrafları İade Dava Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
Erken seçim için tahminleriniz?
AK Parti 1. olarak çıkar.
CHP 2. parta
MHP barajı geçemez
HDP barajı geçemez

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 330
  • 2070
  • 14733
  • 40582
  • 772947
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Banka Masrafları İade Dava Dilekçesi
Banka Masrafları İade Dava Dilekçesi
 

 

 

 

 

 

 

 

………… KAYMAKAMLIĞI

 

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına)

TC.Kimlik No :

Şikâyet Eden : Ad ve Soyadı

Adresi :

E-Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :…… Bankası …..

Adresi :

Şikâyetin Parasal Değeri :

Şikâyetin Tarihi :

Şikâyetin Konusu: Haksız şart ile Ayıplı Hizmet.

Açıklamalar :1-)…….. Bankası, …… şubesinden . /. /… tarihinde … …. adı altında……….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile iş bu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmeninbir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olmasıdolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı  ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkıbulunmayacaktı.

5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Bu durum 4077 Sayılı kanunun ilgili 4/A maddesine göreayıplı hizmettir. Tüketicinin, satıcıya ayıbı bildirme süresi dolayısıyla yasal olarak iki yıl ile sınırlıdır. Ve yasal seçimlilik haklarından birini tercih etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ……..- Türk Lirasının tarafıma iade edilmes igerekir.

6-)Bahse konu şikâyet4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki vegörev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ile  Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HukukiSebepler :4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

HukukiDeliller :1-Kredi Sözleşmesi,

                     2- Ödeme belgesi,

                     3-İhtarname,

                     4-Posta gönderi ekleri

                     5- Bilirkişiincelemesi,

                    6-Ve her türlü yasal delil

İstemSonucu :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan …….- Türk Lirası bedelin tarafıma iade sine karar verilmesinisaygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                                Şikâyet Eden

                                                                                                               Ad ve Soyadı

                                                                                                                   İmza