Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
Erken seçim için tahminleriniz?
AK Parti 1. olarak çıkar.
CHP 2. parta
MHP barajı geçemez
HDP barajı geçemez

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1838
  • 1887
  • 15871
  • 1838
  • 778129
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi
Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

……. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE





DAVACI        : Ad ve Soyadı(T.C. Kimlik No) 

VEKİLLERİ : Avukat Ad ve Soyadı

DAVALILAR : 1) İşveren …….
2) SSK Başkanlığı,Ankara

KONU : Müvekkilimizin fiilen çalıştığı halde işverence eksik bildirilen ../…/.. ile ../../…tarihi arasındaki kesintisiz çalışmasının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR




1- Müvekkilimiz …….. , SSK ‘ da ………………………………..
iş yeri numarası ile kayıtlı işyerinde , …………………… Sigorta numarası ile …/…/… tarihinden ../../… tarihine kadar çalışmasını kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2-

3-

HUKUKİ SEBELER : İş Kanunu , MK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : 1-

                         2-Tanık

                         3-Ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılamada belli olacak nedenlerle , müvekkilimizin davalı işyerinde ../../… - ../../…tarihleri arasında sürdürmüş olduğu ancak kuruma eksik olarak bildirilen çalışmasının tespitine , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…../…./…..

                                                                                                                 Davacı Vekili
                                                                                                          Avukat Ad ve Soyadı

                                                                                                                      İmza

Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.