Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 917
  • 439
  • 7628
  • 31690
  • 261620
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi
Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

……. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI        : Ad ve Soyadı(T.C. Kimlik No) 

VEKİLLERİ : Avukat Ad ve Soyadı

DAVALILAR : 1) İşveren …….
2) SSK Başkanlığı,Ankara

KONU : Müvekkilimizin fiilen çalıştığı halde işverence eksik bildirilen ../…/.. ile ../../…tarihi arasındaki kesintisiz çalışmasının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR
1- Müvekkilimiz …….. , SSK ‘ da ………………………………..
iş yeri numarası ile kayıtlı işyerinde , …………………… Sigorta numarası ile …/…/… tarihinden ../../… tarihine kadar çalışmasını kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2-

3-

HUKUKİ SEBELER : İş Kanunu , MK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : 1-

                         2-Tanık

                         3-Ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılamada belli olacak nedenlerle , müvekkilimizin davalı işyerinde ../../… - ../../…tarihleri arasında sürdürmüş olduğu ancak kuruma eksik olarak bildirilen çalışmasının tespitine , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…../…./…..

                                                                                                                 Davacı Vekili
                                                                                                          Avukat Ad ve Soyadı

                                                                                                                      İmza

Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.