Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
Anadolubank japon yeni yapılandırma taleplerini gerçekten mağdur olmadıkları için reddetti. Mağdur olmak için?
Dövizzedeler kendilerini yakmalı
Japonya'ya sığınmalı
Anadolubank gibi bankalara boykot uygulamalı
Başbakan'a Yen ve İsviçre Frangı artışlarını cemaatçiler yaptı demeli
Bankalar Birliği tavsiye kararının tavsiyeden başka bir şey olmadığını anlayarak ağlamalı

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 549
  • 991
  • 9692
  • 23364
  • 321090
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi
Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

……. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI        : Ad ve Soyadı(T.C. Kimlik No) 

VEKİLLERİ : Avukat Ad ve Soyadı

DAVALILAR : 1) İşveren …….
2) SSK Başkanlığı,Ankara

KONU : Müvekkilimizin fiilen çalıştığı halde işverence eksik bildirilen ../…/.. ile ../../…tarihi arasındaki kesintisiz çalışmasının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR
1- Müvekkilimiz …….. , SSK ‘ da ………………………………..
iş yeri numarası ile kayıtlı işyerinde , …………………… Sigorta numarası ile …/…/… tarihinden ../../… tarihine kadar çalışmasını kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2-

3-

HUKUKİ SEBELER : İş Kanunu , MK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : 1-

                         2-Tanık

                         3-Ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılamada belli olacak nedenlerle , müvekkilimizin davalı işyerinde ../../… - ../../…tarihleri arasında sürdürmüş olduğu ancak kuruma eksik olarak bildirilen çalışmasının tespitine , yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…../…./…..

                                                                                                                 Davacı Vekili
                                                                                                          Avukat Ad ve Soyadı

                                                                                                                      İmza

Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.