Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
  • slider

  • slider

  • slider

  • slider

Sitemizdeki dilekçe örnekleri fikir verme amaçlıdır. Asgari bir hukuki temel ve bilgi düzeyi gerektirmektedir.

Yasal olarak sorumluluk kabul edilmemektedir. 

Davaların görülmesinde usul hataları yapılmaması için Avukat yardımı alınması tavsiye edilmektedir.

Usulsüz Tebliğ Nedeni ile...
Dataylar
Tehiri İcra Talepli Temyi...
Dataylar
Kadastro Tespitine İtiraz...
Dataylar
Maaş Haczine İtiraz Dava ...
Dataylar
Tahliye Taahhüdü
Dataylar
Kapıcı Sözleşmesi
Dataylar
Kat Mülkiyeti Kurulması S...
Dataylar
Kira Sözleşmesi ( Ev - Me...
Dataylar
Sıra Cetveline İtiraz Dav...
Dataylar
Kat İrtifakının Devri
Dataylar
Fuar Katılım Sözleşmesi...
Dataylar
İşlemin İptali, Duruşma v...
Dataylar
Temerrüt Nedeniyle Kira S...
Dataylar
İhalenin Feshi Menkul
Dataylar
Emniyeti Suistimal Şikaye...
Dataylar
Taşınmazın Kiraya Verilme...
Dataylar
Kira Ödemeyen Kiracıya İh...
Dataylar
Tedbir Nafakası Dava Dile...
Dataylar
El Konulan Aracın Teslimi...
Dataylar
Hileli Satışın İptali
Dataylar
İcra Dairesi Tarafından T...
Dataylar
Vergi Mahkemesi Kararında...
Dataylar
Yargılamanın İadesi İstem...
Dataylar
İflas Dilekçesi
Dataylar
Tehdit ve Hakaret Dolayıs...
Dataylar
İmzaya İtirazın Kaldırılm...
Dataylar
Çocuk Teslimine Aykırılık...
Dataylar
Borcun Ödendiğine İlişkin...
Dataylar
Zimmet,Sahte Evrak Tanzim...
Dataylar
Veraset Belgesi İstemi Da...
Dataylar
Harcın İadesi İstemi Dile...
Dataylar
İcra Takip Dayanağı Senet...
Dataylar
Kızlık Soyadı İçin Dava...
Dataylar
Aile Konutu Kullanma Hakk...
Dataylar
Avukat Görüşme Tutanağı 2...
Dataylar
Aciz Sebebi ile Doğrudan ...
Dataylar
Temyiz Dilekçesi (İdare M...
Dataylar
Devre Mülk Sözleşmesi
Dataylar
Kira Bedelinin Artırımı İ...
Dataylar
İhtiyati Haciz Kararının...
Dataylar
İcra Takibinin Geri Bırak...
Dataylar
Avukatlık Ücret Sözleşmes...
Dataylar
ehliyet için sabıka kaydı...
Dataylar
Adli Sicil Belgesi İstemi...
Dataylar
İzale-i Şuyuu davası sonu...
Dataylar
Doğum Tarihinin Düzeltil...
Dataylar
Aracın İadesi Talebi Ceza...
Dataylar
Yönetim Planını İmzalamay...
Dataylar
Trafik Kazası Nedeni ile ...
Dataylar
Zina Nedeniyle Boşanma İs...
Dataylar
İstihkak Talebinin Reddi ...
Dataylar
Yenileme Dilekçesi
Dataylar
Adli Sicildeki Hükümlülük...
Dataylar
İlçe İdare Kurulu Kararın...
Dataylar
Ayrılık Süresinin Sona Er...
Dataylar
Alım Satım Komisyon Proto...
Dataylar
Çocuk Mallarının Tespiti...
Dataylar
Tebligat İçin dresi Bildi...
Dataylar
Vekalet Sözleşmesi
Dataylar
Kamulaştırma İşleminin İp...
Dataylar
Trafikten Men Kararı İpta...
Dataylar
Hukuk Müşavirliği Sözleşm...
Dataylar
Eşyaların ya da Bedelinin...
Dataylar
Kat Malikine Gürültü Nede...
Dataylar
Çocuk Teslimine Uymama
Dataylar
İcra Müdürlüğü İşlemini Ş...
Dataylar
Konkordatonun Feshi
Dataylar
İmzaya İtiraz Dilekçesi...
Dataylar
Tehdit ve Telefonla Rahat...
Dataylar
İdari Para Cezasına İtira...
Dataylar
Şikayete Karşı İtirazları...
Dataylar
Anlaşmalı Boşanma
Dataylar
Kıdem Tazminatı Evlenme N...
Dataylar
Davayı İhbar Sigorta Şirk...
Dataylar
Anlaşmalı Boşanma Protoko...
Dataylar
Yoksulluk Nafakasından İn...
Dataylar
Evlat Edinme Öncesi Geçic...
Dataylar
Ceza Davasına Katılma Dil...
Dataylar
Cezalarda İndirim Dilekçe...
Dataylar
İpotek Bedelinin Arttırıl...
Dataylar
Sendikal Hakların Kullanı...
Dataylar
İsim Değiştirilmesi
Dataylar
Hukuki Yardım Tutanağı
Dataylar
Hizmet Tespiti Davası Dil...
Dataylar
İki Haklı İhtar Nedeniyle...
Dataylar
KİRA SÖZLEŞMESİ ( İşyeri ...
Dataylar
Yaş Düzeltilmesi İstemidi...
Dataylar
Muhafaza Görevini Kötüye ...
Dataylar
Kambiyo Takibine Dayalı İ...
Dataylar
Kaybedilen Çekin İptali D...
Dataylar
Yeni Malikin Tahliye İhta...
Dataylar
Taşınmaz Satışına İzin Ve...
Dataylar
Bilirkişi Raporuna İtiraz...
Dataylar
İflasta Alacak Kaydı
Dataylar
Hakaret Şikayeti
Dataylar
Dernek Genel Kurulu Topla...
Dataylar
Yazılı Emirle Bozma İstem...
Dataylar
Nisbi Vek Üç Kararı
Dataylar
Kat Mülkiyetinin Devri
Dataylar
Takipsizlik Kararına İtir...
Dataylar
Dernek Üyeliğinden İhraç ...
Dataylar
Babalığın Tespiti
Dataylar
yedi eminliği suistimal, ...
Dataylar
Aile İçi Şiddet Dava Dile...
Dataylar
Twitter yasağına karşı it...
Dataylar
Takip Hakkı Saklı Kalmak ...
Dataylar
Vek Ücretinin İstenmesi
Dataylar
Velayetin Tedbir Mahiyeti...
Dataylar
İş Kazası Nedeniyle Tazmi...
Dataylar
Hırsızlık Konusu Malı Sat...
Dataylar
maviweb