Anlaşmalı Boşanma | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 752
  • 958
  • 9023
  • 28344
  • 258274
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Anlaşmalı Boşanma
Anlaşmalı Boşanma

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKIRKÖY AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
 
DAVACI : ………………….
 
TC KİMLİK NUMARASI : ……………….
 
ADRES : ……………………………..
 
DAVALI :……………………… 
 
ADRESİ : ………………………………….
 
KONU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.
 
 
AÇIKLAMALAR
 
1-) Taraflar x tarihinden bu yana evlidirler. Müşterek çocuk yoktur..
 
2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir. Saygı ortamı yok olmuştur.
 
3-) Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, ekteki (EK 2) …………………… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.
 
4-) Söz konusu protokolde, taraflar eşyalarını teslim alıp fiilen ayrılmışlardır. Bu yüzden maddi bir paylaşım yapılmamıştır. 
 
5-) Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4. 
 
HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.
 
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, adına saygıyla, talep ederiz. …/………./…………
 
Davacı ……………..