Dernek Üye Kayıt Beyannamesi Örneği | Dilekçe Rehberi

Duyurular
Anketimize Katılın
6545 sayılı torba yasa ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16 adet temel kanun ve bir adet KHK'de değişiklik yapmıştır.
Kişiye organ veya cisim sokmanın cezası 16 seneden başlamaktadır.
Kilitli bir yerden yapılan hırsızlığın cezası beş seneden başlamaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezalar artırılmıştır.
Denetimli Serbestlik şartları değiştirilmiştir.
İdari Yargılama Kanunda kesinlik sınırı 5.000 TL yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır.

Bağlantı Linkler
Hava Durumu
ISTANBUL
Ziyaretçi Sayacı
  • 1258
  • 958
  • 9529
  • 28850
  • 258780
Hukuk Dilekçe Örnekleri / Dernek Üye Kayıt Beyannamesi Örneği
Dernek Üye Kayıt Beyannamesi Örneği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernek Üye Kayıt Beyannamesi Örneği
 
 
 
ULUSAL BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 
ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ
 
 
 
İli-İlçesi                      :……………………………………………..
 
 
 
Adı ve Soyadı                        :……………………………………………..
 
 
 
Baba Adı                    :……………………………………………..
 
 
 
Doğum yeri/Tarihi      :……………………………………………..
 
 
 
Öğrenim durumu        :……………………………………………..
 
 
 
Mesleği-İşi                  :……………………………………………..
 
 
 
İş Adresi                     :……………………………………………..
 
 
 
İş Telefonu                 :……………………………………………..
 
 
 
Ev Telefonu                :……………………………………………..
 
 
 
 
 
            “Fert, toplum ve millet olarak varoluşumuzun ve geleceğimizin yegane temeli olan Türkiye Cumhuriyeti ve bağımsızlığının güçlendirilmesi ve korunması, medeni ve müreffeh bir millet seviyesine erimek amacı ile varlığımızın yükseltilmesi, her türlü hakkın, hürriyetin, eşitliğin, çağdaşlığın, adaletin ve iç barışın tecellisi ve milli hakimiyetin sarsılmaz şekilde tesisi, milletimizin her zaman birlik içinde bulunmasının faydasına inanarak milli şuuru ve birlik duygusunun kuvvetlendirilmesi için, 'Herkes, herkes içindir' düsturunu şiar edinerek bilim ve teknolojiyi rehber alarak bütün samimiyetim, zihni güç ve becerimle çalışacağıma söz vererek Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneğine üye yazılmamı talep ediyorum.”
 
 
 
            Dernekler Kanunu hükümlerine göre üye olmamda mani bir hal olmadığını ve tüzük hükümlerini kabul ettiğimi beyan ederim.
 
 
 
                                                                                                                                  İmza
 
 
 
Yukarıda açık hüviyeti yazılı ……………………………………………….takdim ederiz.
 
Önerenin Adı, Soyadı (imzası)……………………………………………………………..
 
Önerenin Adı, Soyadı (imzası)……………………………………………………………..
 
Müracaat kayıt no:……………………………………………Tarihi:…………………….
 
Yönetim Kurulu üye kabul karar no:…………………………Tarihi:…………………….
 
 
 
ÜYENİN NÜFUS KÜTÜĞÜNE YAZILI OLDUĞU YER
 
İli:……………………….  Cilt No:…………………….   Kütük Sıra No:……………….
 
İlçesi:…………………… Sayfa No:…………………...  Veriliş Tarihi:…………………
 
Mah. veya köyü:……………………………………..  Cüzdan Kayıt No:………………..